Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I i II

Szanowni Uczniowie klas I i II !

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy według następującego harmonogramu (zał. Zakończenie Roku Szkolnego 2019 2020 r.) 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są o przestrzeganie takich samych procedur jak przy konsultacjach. Prosimy o  wypełnienie Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub Oświadczenia rodzica –> wypełnia rodzic ucznia niepełnoletniego. (zał. z oświadczeniami i procedury poniżej)

Prosimy wszystkich uczniów o założenie maseczek i rękawiczek.

Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole !

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

OŚWIADCZENIA RODZICA

Informacja dla Rodziców

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Scroll to Top