„Za pracę włożoną na rzecz nauki młodzieży” – wyróżnienie dla Dyrektor Szkoły

14 stycznia 2023 r. w Hotelu City swój Jubileusz 70-lecia istnienia obchodził Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy.
Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia. „Za pracę włożoną na rzecz nauki młodzieży” wyróżniono Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – Panią Agnieszkę Naszko.

Gratulujemy

 
Scroll to Top