Z wizytą w Sanktuarium „Zawierzenia”

19 października uczniowie klas I GS oraz I ME wraz opiekunem Panem Piotrem Sobańskim odwiedzili Sanktuarium „Zawierzenia”. Tam wraz z siostrą Rozalią modlili się, wysłuchali pięknej katechezy, a następnie gościli w domu św. Józefa, gdzie w miłej atmosferze integrowali się i wymieniali swoje spostrzeżenia na temat wiary. Kolejne spotkania są w planie.

Scroll to Top