Ważne daty związane z egzaminem maturalnym 2015

Harmonogram pierwszy

harmonogram1

Harmonogram drugi

harmonogram2

Harmonogram trzeci

harmonogram3

Czas trwania

czastrwania4