Ważna informacja od Koordynatora Kształcenia Zawodowego

Uwaga !!!

Termin oddawania ocen z praktycznej nauki zawodu mija 29 maja 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację, proszę przesłać skan lub zdjęcie oceny z Dzienniczka praktycznej nauki zawodu bezpośrednio na adres mailowy swojego wychowawcy. W przypadku braku Dzienniczka praktyk proszę pobrać dokument pdf, który znajduje się poniżej.

Dzienniczek praktyk

 Sara Szubarga
Koordynator Kształcenia Zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 

 

Scroll to Top