Ważna informacja od Koordynatora Kształcenia Zawodowego

Uwaga uczniowie klas trzecich !
Możecie wrócić na praktyczną naukę zawodu:

„Od 1 czerwca 2020 r. zdejmuje się (pod określonymi warunkami) ograniczenie w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrażą zgodę na udział w tych zajęciach lub gdy zgodę wyrażą ich rodzice i pozostawia takie ograniczenia dla młodocianych pracowników, którzy takiej zgody nie wyrażą (§ 2 ust. 1 pkt 8 i ust. 2d).”

Pełna informacja: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00009549_01_01.pdf

Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje podział tydzień A i B.
Obecnie mamy tydzień A

Scroll to Top