Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Uczniowie klas II i III

Uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym otrzymali:
– średnią ocen przynajmniej 4,0 z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych),
– co najmniej dobrą ocenę z zachowania

zobowiązani są do podejścia do pokoju nr 18 – do Pani Wicedyrektor K. Droszcz ze świadectwem z zeszłego roku szkolnego:
– klasy III do dnia 24.09.2020 r.
– klasy II do dnia 28.09.2020 r.