Fryzjerski sukces

Nasi uczniowie wzięli udział w „Konkursie uczniowskim w zawodzie fryzjer” zorganizowanym 5 marca przez Cech Rzemiosł Różnych oraz Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Przyszli fryzjerzy z ZSZRiP zajęli wysokie miejsca w poszczególnych kategoriach, w zależności od klasy: Marcelina Paszkiewicz II miejsce oraz Oliwia Rokita IV miejsce w kategorii „Fale” (klasa pierwsza). Weronika Kwiatkowska I miejsce w kategorii „Upięcie, kok”, Marta Korab II miejsce oraz Dominik Koślak-Kujaczyński – wyróżnienie w tej samej kategorii (wszyscy z klasy drugiej). Z klasy trzeciej i w kategorii „Strzyżenie męskie klasyczne” I miejsce zajęła i wyróżniona została Paulina Sierocka oraz Marta Jakusz-Gostomska, która zajęła IV lokatę.

Gratulujemy!

Scroll to Top