Ślubowanie klas pierwszych oraz wydarzenie „Biznes dla Edukacji – Edukacja dla Biznesu”

Dzisiaj, 24 października 2023 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia-rzemieślnika oraz ślubowanie klas pierwszych. 

Tej znamienitej okazji towarzyszył również event pt. „BIZNES DLA EDUKACJI -EDUKACJA DLA BIZNESU” oraz powołanie Fundacji Rzemiosło.

Podczas uroczystości podziękowaliśmy naszym wieloletnim pracodawcom za współpracę, a także przedsiębiorcom, którzy objęli szkołę Patronem Zawodu.

Nie zabrakło także miejsca na uhonorowanie i wyróżnienie nauczycieli i pracowników szkoły oraz naszych drogich uczniów.

Pasowanie uczniów na rzemieślników dokonane szablą Kilińskiego, która jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym.

 

Punktem zamykającym było Pasowanie na Kadetów uczniów, którzy biorą udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej – Branżowe Oddziały Wojskowe.

 

Scroll to Top