Opiekunem Samorządu Szkolnego jest

mgr Roksana Wankiewicz