• 1

  Jakie dokumenty muszę dostarczyć, by rozpocząć naukę w Szkole?

  Należy dostarczyć podanie o przyjęcie do Szkoły (dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej). Poza tym niezbędne jest świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje pracodawca, u którego uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu) oraz 3 zdjęcia.

 • 2

  W jakich zawodach można kształcić się w Szkole?

  W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy przyszłych mistrzów rzemiosła w klasach o profilach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, a także w klasie wielozawodowej (murarz, tynkarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, introligator i wiele innych). W Technikum proponujemy kształcenie na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 • 3

  Czy Szkoła zapewnia płatne praktyki?

  Tak, gwarantujemy naszym uczniom praktyki w renomowanych firmach (między innymi w zakładzie PESA), za które wypłacane jest wynagrodzenie.

 • 4

  Gdzie znajdę wykaz firm, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu?

  Wykaz jest dostępny do wglądu u koordynatora praktyk zawodowych.

 • 5

  Ile trwa nauka?

  Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości we wszystkich zawodach trwa 3 lata. Kształcenie w Technikum obejmuje okres 4 lat.