Próbny egzamin czeladniczy dla klas 3 w zawodzie fryzjer.

W środę odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 3F. Był to doskonały czas sprawdzenia swoich umiejętności oraz okazja do uzyskania cennych wskazówek od izbowej komisji egzaminacyjnej. Bardzo dziękujemy za ten czas, w szczególności Agnieszce Zarembie-Konopa, Dorocie Stoppel, Katarzynie Waszak, Annie Miłkowskiej oraz Annie Dornowskiej za ważne wskazówki, które zaowocują podczas egzaminu czeladniczego.

 

Scroll to Top