Pracownicy młodociani do 11 kwietnia br. z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy ❗️

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR0NzOEPMcmFVcSkMiuYrghFhlh0C_zezC3UFOuvuTZJ83_cimQlFM5qPYI

Scroll to Top