Poprawkowy egzamin maturalny

Informujemy, iż poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna) odbędzie się 25 sierpnia br. o godzinie 9:00.

Słuchacze powinni stawić się najpóźniej o godzinie 8:30.