Plan zajęć na dzień 14.10.2021 r.

UWAGA!

Klasy III C p, III C g, III GH p, III ME p, III GH g, III ME g, III Wg

przychodzą jutro do szkoły na godzinę 8.00

Od 8.00 mają następujące lekcje:

III C p i III C g- technologia produkcji cukierniczej – I. Leszczyńska

III GH p – zajęcia z wychowawcą – M. Roszczyniała

III ME p – matematyka – Z. Mróz

III GH g – zajęcia z wychowawcą – A. Grobelna

III ME g – j. polski – A. Żurkowska

III W g – zajęcia z wychowawcą – M. Grembocka

Reszta klas przychodzi wg planu lekcji.

Scroll to Top