Plan A od 11.06.

Plan B od 6.06.

UWAGA!  Dziennik praktyk wraz z oceną roczną należy oddać wychowawcy do 30.05.2018 r. (klasy pierwsze) i do 4.06.2018 r. (klasy drugie i trzecie).

Przypominamy:

  • każdy dzień bez zajęć dydaktycznych w planie lekcji spędzamy obowiązkowo na praktycznej nauce zawodu!
  • klasa III ME (grupa elektromechaników samochodowych) ma również zajęcia w tygodniu „A” (wtorek).
    Poniedziałek Tygodnia B spędzacie na PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU.