Plan lekcji dla uczniów – obowiązuje od 01.10.2021 r.
Plan lekcji dla uczniów – obowiązuje od 18.10.2021 r.

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 1 i 2 –podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 3 – podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCĄ BUDOWĘ NA TERENIE SZKOŁY WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY BOISKA JEST WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA PRZEZ UCZNIÓW.
NA CAŁYM BOISKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PARKOWANIA SAMOCHODÓW PRZEZ UCZNIÓW!

Tydzień A – klasy 1 oraz 2
Tydzień B – klasy 3