Plan lekcji dla uczniów obowiązuje od 31.05.2021 r.

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 1 i 3 –podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 2 – podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCĄ BUDOWĘ NA TERENIE SZKOŁY WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY BOISKA JEST WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA PRZEZ UCZNIÓW.
NA CAŁYM BOISKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PARKOWANIA SAMOCHODÓW PRZEZ UCZNIÓW!

Służbowe adresy mailowe do nauczycieli – kontakt dla Rodziców i Uczniów

Tydzień A – klasy 1 oraz 3
Tydzień B – klasy 2