Plan B 09.03.2020.

Uwaga klasa II WZ! Zajęcia: „technologia wykonywania form drukowych i drukowania” oraz „maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych i drukowania” przeznaczone są wyłącznie dla INTROLIGATORÓW.

Plan A 02.03.2020

 

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z decyzją MEN zajęcia dydaktyczne zawieszone zostały do 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nie przychodzą do szkoły do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Uczniowie będący pracownikami młodocianymi nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Od 16 marca 2020 r. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Egzaminy klasyfikacyjne nie odbędą się w terminie od 12.03.2020 r.-10.04.2020 r. i zostaną ustalone nowe terminy, o których uczniowie uzyskają informację.

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy:

  • każdy dzień bez zajęć dydaktycznych w planie lekcji spędzamy obowiązkowo na praktycznej nauce zawodu!
  • klasa III ME (grupa elektromechaników samochodowych) ma również zajęcia w tygodniu A (czwartek).

 

.