Plan lekcji uczniów od 09.05.2022 r.

Przypominamy, że w każdy dzień, w którym nie odbywają się zajęcia lekcyjne uczniowie mają obowiązek udać się na praktyczną naukę zawodu.
W tygodniu A dotyczy to klasy 2F (czwartek)
W tygodniu B dotyczy to klas 3Fp (poniedziałek) i 3Fg (piątek).

 

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 1 i 2 –podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 3 – podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCĄ BUDOWĘ NA TERENIE SZKOŁY WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY BOISKA JEST WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA PRZEZ UCZNIÓW.
NA CAŁYM BOISKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PARKOWANIA SAMOCHODÓW PRZEZ UCZNIÓW!

Tydzień A – klasy 1 oraz 2
Tydzień B – klasy 3