Nowy podział na klasy

W związku z ciągle zwiększającą się liczbą uczniów w klasach pierwszych utworzono siedem oddziałów klasowych. Nowy podział:

I C – uczniowie w zawodzie cukiernik,

I E – uczniowie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych,

I F – uczniowie w zawodzie fryzjer,

I GH – uczniowie w zawodzie kucharz i sprzedawca,

I M – uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,

I W – uczniowie w zawodach: cieśla, drukarz, fotograf, introligator, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, stolarz, wędliniarz,

I WZ – uczniowie w zawodach: blacharz samochodowy, elektromechanik, elektryk, lakiernik, ślusarz,

II FH – uczniowie w zawodach fryzjer i sprzedawca,

II GS – uczniowie w zawodach kucharz i cukiernik,

II ME – uczniowie w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych,

II W – uczniowie w zawodach: blacharz samochodowy, cieśla, drukarz, elektromechanik, elektryk, lakiernik, monter elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, stolarz, ślusarz,

III FH – uczniowie w zawodach fryzjer i sprzedawca,

III GS – uczniowie w zawodach kucharz i cukiernik,

III ME – uczniowie w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych,

III W – uczniowie w zawodach: blacharz samochodowy, elektryk, lakiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, rolnik, ślusarz, tapicer.

Scroll to Top