Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych runda II i III – podziękowanie dla szkoły