Koordynator kształcenia zawodowego

 

 

Funkcję Koordynatora kształcenia zawodowego pełni
mgr Sylwia Majewska

e-mail: sylwia.majewska@szkolarzem.pl
kontakt: 721-140-714

 

Pokój nr 9 (parter)

 

w godz. 9:00 – 15:00

 

Informacje od Koordynatora kształcenia zawodowego skierowane do uczniów, pracodawców i nauczycieli pojawiają się  w zakładce INFORMACJE – Branżowa Szkoła – Uczniowie / Pracodawcy

 

Wymagania na uzyskanie tytułu czeladnika

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/egzaminy-czeladnicze/

Pytania egzaminacyjne – egzamin czeladniczy

https://izbarzem.pl/egzaminy-kwalifikacje-zawodowe/pytania-egzaminacyjne/

Scroll to Top