Koordynator ds. rozwoju Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Katarzyna Graczkowska

Kancelaria Szkoły (parter)