Konsultacje dla Uczniów klas I, II i III

Drodzy Uczniowie!
Przypominamy, że od 18 stycznia do 29 stycznia 2021 r. w naszej Szkole będą odbywały się dla wszystkich uczniów konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Każdy niepełnoletni uczeń, by wejść do Szkoły musi przynieść ze sobą wypełnione przez Rodzica oświadczenie (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIE RODZICA).

Każdy pełnoletni uczeń, by wejść do Szkoły musi przynieść ze sobą wypełnione przez siebie oświadczenie (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA).

BEZ WYPEŁNIONYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ ZASTOSOWANIA SIĘ DO WYTYCZNYCH W PROCEDURACH, UCZEŃ NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI!

 

Załączniki do pobrania:

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

OŚWIADCZENIE RODZICA

Scroll to Top