Klasyfikacja z praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że dnia 28 maja 2021 r. mija termin dostarczenia oceny z praktycznej nauki zawodu. Ocena musi być wystawiona w dzienniczku praktyk i dostarczona do wychowawcy do 28.05.2021 r.
Proszę zwrócić uwagę by wszystkie pola były wypełnione (nazwa zakładu pracy, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, semestr, rok nauki i podpis pracodawcy).

Scroll to Top