Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Z informacją dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej można zapoznać się tutaj