Informacja dla osób powtarzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Uwaga Absolwenci ZSZ Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w I podejściu!

Informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („drugie podejście”) przeprowadzanego w terminie styczeń – luty 2016 roku należy składać do dnia 14 września 2015 r. w sekretariacie szkoły. Wydruki deklaracji zostały przesłane listownie na Wasze adresy, są także dostępne w sekretariacie szkoły oraz pod linkiem:

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Procedury_i_za%C5%82%C4%85czniki/2016/Zal_nr_03_uczen_absolwent.pdf