„Gram w pierwszą pomoc” – konkurs z Edukacji dla Bezpieczeństwa