Gala Państwowej Inspekcji Pracy 09.11.2022 r.

Wczoraj w Sali Sesyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta Gala Państwowej Inspekcji Pracy podsumowująca działalność promocyjno – prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Nasza szkoła również brała udział w w Programie „Kultura bezpieczeństwa”