Finalizacja konkursu z biologii

Finalizacją konkursu „Biologiczne motywy roślinno – zwierzęce” jest gazetka szkolna, która powstała z wykonanych prac konkursowych. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni bardzo dobrą oceną za aktywność na lekcji oraz jednorazowym zwolnieniem z kartkówki z biologii. Gratulujemy!