Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

IMG_7878mgr Agnieszka Naszko

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

IMG_7676mgr Katarzyna Droszcz