Plan lekcji nauczycieli od 30.05.2022 r.

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 1 i 2 –podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

Wejścia do budynku szkoły dla uczniów klas 3 – podział na klasy oraz przebywanie na holu podczas przerw

Link do logowania Librus Synergia dla pracowników/nauczycieli – link

Ze względu na trwające prace budowlane na terenie szkoły prosimy, aby w ramach bezpieczeństwa wchodzili do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej tylko ci nauczyciele, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem.

 

List Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.08.2021 r.