Plan lekcji na nauczycieli obowiązuje od 02.11-13.11.2020 r.

Plan lekcji dla nauczycieli obowiązuje od 16.11.2020 r.

Zastępstwa PIĄTEK 04.12.2020 r.

Zastępstwa PONIEDZIAŁEK 07.12.2020 r.

Link do logowania Librus Synergia dla pracowników/nauczycieli – link

Służbowe adresy mailowe do nauczycieli

 

Ze względu na trwające prace budowlane na terenie szkoły prosimy, aby w ramach bezpieczeństwa wchodzili do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej tylko ci nauczyciele, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem.

 

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli – 29.08.2018

Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z dnia 19.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną