Plan lekcji dla nauczycieli obowiązuje od 08.02.2021 r.

Zastępstwa 02.03.2021 r. WTOREK
Zastępstwa 03.03.2021 r. ŚRODA
Zastępstwa 04.03.2021 r. CZWARTEK

Link do logowania Librus Synergia dla pracowników/nauczycieli – link

Służbowe adresy mailowe do nauczycieli

 

Ze względu na trwające prace budowlane na terenie szkoły prosimy, aby w ramach bezpieczeństwa wchodzili do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej tylko ci nauczyciele, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem.

 

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli – 29.08.2018

Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z dnia 19.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną