Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas I

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zawiadamia, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 nastąpi
w dniu 01 września 2020 r. (wtorek)  wg następującego harmonogramu:

  • klasa 1GS (kucharz, cukiernik) – godz. 9.00
  • klasa 1F (fryzjer) – godz. 10.00
  • klasa 1ME (mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych) – godz. 11.00
  • klasa 1W (sprzedawca, lakiernik samochodowy) – godz. 12.00
  • klasa 1WZ (pozostałe zawody) – godz. 13.00

Rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej (wejście od strony boiska)
Maseczki oraz rękawiczki obowiązkowe

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 nastąpi według porządku:

Dla uczniów klas I i III (tydzień A) – od 21 września 2020 r.
Dla uczniów klas II (tydzień B) – od 28 września 2020 r.

Dodatkowo informujemy, że system zajęć w roku szkolnym 2020/2021 pozostaje bez zmian , tzn. naprzemiennie: jeden tydzień zajęć lekcyjnych – jeden tydzień praktyk.

UWAGA!

Ze względu na ilość klas II i panującą pandemię zmianie ulega podział klas na tydzień A i B .

TYDZIEŃ A – KLASY I i III
TYDZIEŃ B – KLASY II

Egzaminy czeladnicze.

Uwaga uczniowie klas trzecich !

Poniżej informacje dotyczące egzaminów czeladniczych:

https://izbarzem.pl/uwaga-kandydaci-przystepujacy-do-egzaminu-czeladniczego-2/

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW:

https://izbarzem.pl/instrukcja-postepowania-dla-kandydatow-przystepujacych-do-egzaminow/

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU W ZAWODZIE FRYZJER:

https://izbarzem.pl/uwaga-osoby-przystepujace-do-egzaminu-czeladniczego-i-mistrzowskiego-w-zawodzie-fryzjer/

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I i II

Szanowni Uczniowie klas I i II !

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy według następującego harmonogramu (zał. Zakończenie Roku Szkolnego 2019 2020 r.) 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są o przestrzeganie takich samych procedur jak przy konsultacjach. Prosimy o  wypełnienie Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub Oświadczenia rodzica –> wypełnia rodzic ucznia niepełnoletniego. (zał. z oświadczeniami i procedury poniżej)

Prosimy wszystkich uczniów o założenie maseczek i rękawiczek.

Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole !

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 2020

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

OŚWIADCZENIA RODZICA

Informacja dla Rodziców

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas III     

Szanowni Uczniowie klas III!

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na dużej sali gimnastycznej dnia 26 czerwca 2020 r. w następującej kolejności:

3 F – 8:00 – 9:15

3 GH – 13:45 – 15:00

3 GS –  9:20 – 10:35

3 ME – 12:30 – 13:40

3 W – 10:40 – 11:55

3 WZ – 15:05 – 16.20

Wszyscy uczniowie zobowiązani są o przestrzeganie takich samych procedur jak przy konsultacjach oraz do wypełnienia Oświadczenia pełnoletniego ucznia. (zał. z oświadczeniem i procedury poniżej)

Prosimy wszystkich absolwentów o wejście od strony boiska szkolnego.

Prosimy o założenie maseczek i rękawiczek, a także o przyniesienie swojego długopisu.

Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole !

Informacja dla Rodziców

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

PROCEDURY DLA UCZNIÓW

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020 (sprzedawca)

Sprzedawcy zdający egzamin OKE w naszej szkole.

Prosimy o zapoznanie się ze „Szkolnymi procedurami zdawania egzaminu”, a także „O czym należy pamiętać podczas egzaminu” oraz o przeczytanie „Informacji dla Rodziców”. (dokumenty do pobrania pod tekstem).

Szkolne procedury przeprowadzania egzaminu.

O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Bardzo prosimy, aby każdy zdający przyniósł ze sobą maseczkę, rękawiczki oraz wypełnione przez siebie Oświadczenie  (dokument do pobrania o nazwie OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA).

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA