27.03.2022 r. Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w czerwcu 1961 r., na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 r.
Celem obchodów tego święta jest promowanie sztuk teatralnych w społeczeństwie, dążenie do zintegrowania środowiska artystycznego oraz pobudzenie do międzynarodowej współpracy i wzmocnienia przyjaźni. Międzynarodowy Dzień Teatru poświęcony jest aktorom, teatrom, pasjonatom sztuki i gry aktorskiej.
Ustanowienie Dnia Teatru zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach. Odtąd Dzień Teatru jest koordynowany i obchodzony przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.
Scroll to Top