21.02.2022 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji, właśnie 21 lutego 1952 roku, zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony po to, byśmy uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych – narodowych, regionalnych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych przez nielicznych. Święto to ma dopomóc w ochronie tej różnorodności, zwrócić uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, zwiększać świadomość jego znaczenia jako wartości i jako symbolu całego dziedzictwa kulturowego.