05 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie, dzień, w którym szczególnie doceniamy osoby okazujące serce i niosące bezinteresowną pomoc innym.Z tej okazji składamy wszystkim wolontariuszom serdeczne życzenia satysfakcji z podejmowanych działań, wytrwałości w czynieniu dobra, spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów. Niech każdy dobry uczynek, każde dobre słowo wraca do Was, dając siłę do dalszej pracy.